מכתב: T-S Misc.28.52

מכתב T-S Misc.28.52

תגים

תיאור

Petition of a teacher. Fragment of a letter written by a teacher, apparently to one of the parnasim of the qodesh. Insisting that he is in distress, the applicant evokes a decision of the Nagid, David b. Avraham, giving him the right to live in an apartment of the qodesh for the reduced rent of 12 dirhams. It appears that after having lived in it for 13 years, he is faced with a demand for increased rent. (Information from Gil, Documents of the Jewish Pious Foundations, pp.480-481, #146)

T-S Misc.28.52 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).
 1. [ ] אעתראף אלממ באלצדקאת
 2. אלעמימה ואלאסם דו אלגמאיל פהו תע יגעל מולאנא
 3. מקצוד לא קאצד פאלממ מא ידל אלא עלי מן פיה יראת
 4. שמים ומתאדן עלי איצאל אלכיר ואלגמיל ואלאן פקד
 5. דעת אלצרורה אלי אעלאמה בחאלה מא וקי אן אלממ
 6. מקים פי אלדאר אלדי בגואר אלכניס תב ות מדה יג
 7. סנה ביב פי כל שהר ומעי כט סיידנא אלנגיד רבנו
 8. דוד ירום הודו ויגדל כבודו באמצאה לי אלסכנה
 9. פ[י]הא באלאגרה אלמעיינה וברהן פיהא בעבארה טוילה
 10. יטול שרחהא וקאל פי גמלתהא אן מן אלמצלחה סכן
 11. אלמלמד פי אלדאר אלמדכורה דון אגרה בתה ואמא
 12. לאגל צגירתה אלהקדש יקנע מנה ביב פי כל שהר
 13. לאירפאע אלציגור בה ולציאנה אולאד ישראל הדה בעץ

Margin:

בנועם אמן סלה ויבסט אלמולא עדד ממלוכה

תרגום

T-S Misc.28.52 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S Misc.28.52: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.