מכתב: ENA NS 78.6

מכתב ENA NS 78.6

תיאור

Small fragment of a letter in Hebrew. There is a poetic introduction with praises. In the margin refers to "his son my master the Rav" בנו אדוני הרב זריז ורגיל בזה הדבר . . . .

ENA NS 78.6 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 78.6 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 78.6: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain