סוג לא ידוע: ENA NS 78.28

סוג לא ידוע ENA NS 78.28

תיאור

Newly treated and encapsulated, must be examined

ENA NS 78.28 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 78.28 2

2

ENA NS 78.28 3

3

ENA NS 78.28 4

4
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 78.28: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain