רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S Misc.27.4.26

מסמך משפטי T-S Misc.27.4.26
 1. ציטוט
  Eliyahu Ashtor, History of the Jews in Egypt and Syria under the Rule of the Mamlūks‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Mossad Harav Kook, 1970), vol. 3.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • Doc. #25, p. 44
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה