סמי ספרותי: ENA NS 77.278

סמי ספרותי ENA NS 77.278

תגים

תיאור

Colophon in Judaeo-Arabic. The work (...ʿalā madhhab al-[???]...) was completed in Rabīʿ I 1023 AH, which is 1614 CE, in the synagogue of al-Ḥakham ʿAṭiyya. There are several additional text blocks.

ENA NS 77.278 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 77.278 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 77.278: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain