מסמך משפטי: ENA NS 77.249

מסמך משפטי ENA NS 77.249

תגים

תיאור

Bill of sale for a female slave. In the hand of Ḥalfon b. Menashshe. No details preserved. (Not a join with ENA NS 77.221.)

ENA NS 77.249 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 77.249 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 77.249: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain