מסמך משפטי: ENA NS 77.221

מסמך משפטי ENA NS 77.221

תגים

תיאור

Bill of sale for a female slave. In the hand of Ḥalfon b. Menashshe. Either the buyer or the seller is named [...] b. Shemarya. No other details preserved.

ENA NS 77.221 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 77.221 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 77.221: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain