רשימה או טבלה: T-S K3.21

רשימה או טבלה T-S K3.21

תגים

תיאור

Account of the qodesh ca. 1240. A record of pecuniary operations. Apparently legal matters and relations with the Muslim authorities now figure among the activities of the qodesh. Watchmen are engaged during the building operations; also an army officer, amir, is mentioned, and negotiations which were going on, al-Askar, the location of the government offices near Fustat. (Information from Gil, Documents, pp. 465 #139)

T-S K3.21 1v

1v

תיעתוק

משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).

TS Box K 3, f. 21 Gil, Documents, pp. 465-466 Doc. #139 Accounting of the Qodesh ca. 1240 SH [3-18-87] (P) a

 1. אלמגרם אלדי לם יחצל לדאר
 2. בן נעמאן מנה מנפעה
 3. קטע תראב אצחאב מן גהה רשיד
 4. קיראטין נקרה מן יד
 5. אלמהדב [[. .]] בן אלעודי
 6. 6 ½
 7. ואלגראמה אלאולי ותאני סנה
 8. מן גהה אלנזל
 9. מן יד אלשיך אבו אלמכארם איצא
 10. מן יד אלשיך אבו אלמכארם
 11. ואלשיך הארון אול סנה 75
 12. רשיד אגרה שהרין לם יפעל ידפעהא
 13. 78
 14. מסאמחה בן בו סעיד אלמעלם באגרה
 15. ארבעהא אשהר ונצף
 16. 38
 17. ואיצא תמן מאיה וכמסין אשתראהא
 18. ולם תצל לנא
 19. וענד אלאמיר אלמבארז אגרה
 20. אלקאעה כמסה אשהר ונצף דרהמא לם
 21. יעתד בהא בארבעה ותלאתין
 22. פי כל שהר

תרגום

T-S K3.21 1r

1r

Verso: b

 1. מגרם ללאמיר אלמבארז ביד אלשיך
 2. אלאסעד אלצירפי
 3. ואיצא ללרקצין וללסגאגין ולצאחב
 4. רבע טול מדה אלעמארה
 5. 23
 6. ומצאלחה ללפרנס אבראהים ען גבאיתה
 7. בראי אלשיוך
 8. ואיצא דינאר דפעה לה אלעארונה
 9. וקת אלסכנא תם אסתעאדה
 10. 40
 11. רסול ללעסכר ללמקאילה
 12. 40
 13. ואיצא מן יד אלשיך הארון ללסגאגין
 14. ען אלעארונה באמר אלואלי
 15. 20
 16. גראמה רשיד לנא וללשיוך
 17. 73 ¼
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S K3.21: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.