מכתב: ENA NS 77.149

מכתב ENA NS 77.149

תגים

תיאור

Possibly a letter from a professional scribe. In Judaeo-Arabic. Very faded. Mentions "finishing all of the sections of..." (istīfāʾ jamīʿ furūʿ), including a Murshid (Guide) and two books of Abū Zakariyyā (al-Rāzī?).

ENA NS 77.149 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 77.149 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 77.149: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain