רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: T-S 10J11.26 + T-S K25.227 + T-S Ar.44.223 + T-S Ar.18(1).181

רשימה או טבלה T-S 10J11.26 + T-S K25.227 + T-S Ar.44.223 + T-S Ar.18(1).181
 1. ציטוט
  משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).
  לdigital edition, digital translation, מהדורה ראה
  • Doc. #10, pp. 164-167
  • Doc. #11, pp. 167-175
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 4. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה