רשומה קשורה ל-מכתב: T-S K25.244

מכתב T-S K25.244
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, "דניאל בן עזריה נשיא וגאון: בירורים ומסמכים חדשים‎" (in Hebrew), Shalem‎ 2 (Jerusalem, Israel: Yad Izhak Ben Zvi / יד יצחק בן-צבי, 1976), 41-102.
  לdigital edition, מהדורה, תרגום ראה
  • Doc. 8, pp.57–60
 3. ציטוט
  משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
  למהדורה, תרגום ראה
  • #399
 4. ציטוט
  Moshe Yagur, "Several Documents from the Cairo Geniza Concerning Conversion to Islam," in Conversion to Islam in the Premodern Age: A Sourcebook (Oakland: University of California Press, 2020), 227-31.
  כולל תרגום, דיון