רשימה או טבלה: T-S K25.208 + T-S AS 145.18

רשימה או טבלה T-S K25.208 + T-S AS 145.18

תגים

תיאור

Account of the Qodesh. Revenue from rent. Dating: probably ca. 1043. The right margin of the leaf is missing; however, we have in it an almost complete list of revenue for one month, Rabīʿ I, and fragmentary details on the preceding one, i.e. Ṣafar, and the following one, i.e. Rabīʿ II. (Information from Gil, Documents, pp. 203 #27.) Previous description for T-S AS 145.18 (old PGPID 8612): List of rents collected from premises belonging to the Shāmī synagogue. Written by David b. Shekhanya. Dating: No later than 1025 CE. See Med Soc II, p. 436. (Information from Goitein's index card.) Join: Oded Zinger.

T-S K25.208 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).

TS Box K 25, f. 208Gil, Documents, pp. 203-204 Doc. #27Revenue from rent probably ca. 1043SH [9-26-87] (P)

 1. ת]לתה דר` מן טאוס תלתה [ ]
 2. דאר] אלחפאר בית אלבאעלבכי ארבעה
 3. ב]ית בן סולימאן סתה דר
 4. ]אגמעה [ ]
 5. ]דרהמין ונצף ורבע כוץ
 6. ]ורבע כוץ דאוד דרהמין
 7. דר]המין ותאם[ ]פי הדא
 8. קא]עה אמינה
 9. ס]בעין ונצף
 10. רביע] אלאול אול דלך דאר קוטיט
 11. דאר] בן חסן מן אם סוהיל
 12. סחל]אן כמסה דראהם ומן אלמגאזלי
 13. ת]לתה דר מן קצר חמוד
 14. ]ק אלבית אלכביר כמסה דר
 15. ]מן טאוס תלתה דר` דאר
 16. ]מכזן תלתה דר` דאר אלחפאר
 17. ] דר` בית אבו נצר כמסה דר`
 18. ]ה דר` בן נחמיה כמסה דר`
 19. דרה]מין ונצף ורבע כוץ אם רייסה
 20. ]כוץ מרה אלצאיג דרהמין ונצף
 21. דרה]מין ונצף ורבע אלכוץ אלצגיר דרהמין
 22. ] אלשהר בית מחסן וקאעה אמינה
 23. ] אלחאצל פי הדא אלשהר תסעין
 24. ]שהר רביע אלאכר אול דלך דאר קוטיט
 25. ] דר` מן אם סוהיל עשרה דר` מן אכת
 26. א] רבעה דר` מן אלכתאני
 27. ] דאר אלאזרק
 28. ] משרף

תרגום

משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).

Recto

 1.  .... 3 dir. From Ṭaʾūs, 3. 

 2. .. . .Dār al-Ḥaffār : The room of al-Baʿlbakī, 4. 

 3.  . the room of b. Sulaymān, 6 dir. 

 4.  . . . . added it up . . . . 

 5.  …. 2 ¾ dir. The khuṣṣ . ... 

 6.  . . . . and 1/4; the khuṣṣ of Daʾūd, 2 dir. 

 7.  .... 2 dir., and completed. In this ..

 8.  the qāʿa of Umayna 

 9.  … 70 ½. 

 10.  . . . . Rabīʿ al-awwal: To begin with, Dār Quṭayṭ 

 11.  Dār b. Ḥasan, from the mother of Suhayl 

 12.  . . . . Sahlān, 5 dir. From al-Maghāzilī 

 13.  . . . . 3 dir. From the qaṣr of Ḥāmūd, 

 14.  . ... the big room, 5 dir. 

 15.  .... from Ṭaʾūs, 3 dir. Dār 

 16.  . . . . the storeroom, 3 dir. Dār al-Ḥaffār

 17.  … dir. The room of Abū Naṣr, 5 dir. 

 18.  .... dir. Ben Nehemiah, 5 dir. 

 19.  .. . . 2 3⁄4 dir. The khuṣṣ of the mother of Rayyisa

 20. ....The khuṣṣ of the wife of al-Ṣāʾigh, 2 1/2 dir.

 21. ....2 ¾ dir. The small khuṣṣ, 2 dir. 

 22.  ....the month. The room of Muḥsin and the qāʿa of Umayna, 

 23.  …. the revenue of this month, 90.

 24.  . . . the month Rabīʿ al-ākhir: To begin with : Dār Quṭayṭ 

 25.  . . . dir. From the mother of Suhayl, 10 dir. From the sister 

 26.  . . . 4 dir. From al-Kattānī 

 27.  ... Dār al-Azraq 

 28.  . . . . Mushrif

 29.  .... Muḥsin ....

 

T-S K25.208 1v

1v

T-S AS 145.18 1r

1r

T-S AS 145.18 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S AS 145.18: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.
 • T-S K25.208: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.