רשימה או טבלה: T-S K25.169

רשימה או טבלה T-S K25.169

תגים

תיאור

Account of the Qodesh: revenue from rent, ca. 1040. A fragment seemingly belonging to the same record as T-S NS J264a and also written by Yefet b. David b. Shekhanya. It contains a partial accounting of rent collected for (probably) Dhu'l-qa'da and Dhu'l-hijja, i.e. the accounts for five months, between T-S NS J264a and this one, are lost. Almost all the tenants are identical with those of T-S NS J264a. (Information from Gil, Documents, pp. 184 #16)

T-S K25.169 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).

TS Box K 25, f. 169Gil, Documents, pp. 184 Doc.#16Revenue from rent ca. 1040SH [10-22-86]

 1. ] ורבע ומן שבת דרהמין ונצף ורבע`
 2. ומן בן אלחלאל דרהמין` ונצף` ומן מחסן תמאניה דר` ומן אלדוכאנין תמאניה` דר`
 3. ומן אלכוץ דרהמין` ונצף` ואלביתין כאליה פדלך [[סבעה` ותלאתין` וארבע`]]
 4. ארבעה` וארבעין דר` [[גבס רבע`]]
 5. ואיצא מא קבצתה ען די אלחגה` מן חסן אלבגדאדי כמסה` דר` ונצף`
 6. ומן יעקב אלחמאל ארבעה` דר` ונצף` ומן אלרומיה דרהמין` ונצף` ורבע`
 7. ומן דאוד אלחמאל תלתה` דר` ומן חמאת מן אמסינא דרהמין` ונצף` ורבע`
 8. ומן מרה אלצאיג דרהמין` ונצף` ורבע` ומן שבת דרהמין` ונצף` ורבע`
 9. ומן בן אלחלאל דרהמין` ונצף` ומן דוכאן אלמנגם ארבעה` דר` [[ונצף`]]
 10. ומן גאריה אלצואף תלתה` דר` ומן אלכוץ דרהמין` ונצף פדלך
 11. סיתה [[ארבעה`]] ותלאתין` דר` [[ונצף`]] בקית אלאגרה ענד מחסן
 12. וענד אלמגאזלי וענד אלדמשקי אגרה כמסה ועשרין יום ואלבית אלצגיר כאל
 13. יכון גמיע מא חצל מאתין` דר` //תנקץ// דרהמ` ואחד` ונצף אלא נצף דאנק`

-------------------------------------------------------------------

margin:

!!!

ומן מחסן ח` ומן אלמגאזלי ד`

 1. כרג מן דלך תמן גלק ומסאמיר ונגאר וסקא דרהם ואחד ונצף ותמן

תרגום

T-S K25.169 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S K25.169: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.