רשימה או טבלה: T-S K21.98

רשימה או טבלה T-S K21.98

תגים

תיאור

Account of the Qodesh: building expenditures and revenues from rent, ca. 1037. The expenditures listed are for clay work, carpentry, sewage work. In this early period, the qodesh is already in charge of cleaning operations and removal of garbage. Some of the expentitures, such as the candlesticks, are probably related to the synagogue, but the majority pertain to the compounds of the qodesh. The revenues are mostly for longer periods, in some cases even a whole year. Several occupations are listed, of people who had their businesses in shops of the qodesh: a jeweler, a donkey driver, a spindle-maker, and a shoemaker. Written in the hand of Yefet b. David b. Shekhanya. (Information from Gil, Documents, pp. 154 #8)

T-S K21.98 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).

Recto

 1. [ ]ק[ ]א[
 2. מן [ ] דאר אל[
 3. בנאיין אלאגרה [
 4. ואתני עשר רקאץ לאבת[ ]ה תלתה
 5. ותלתין דר' מא סבעה דר'
 6. תמן טין אסוד מע אלקופתין תמניה
 7. דר' ורבע' תמן שוחתין ואלכמסה
 8. ק[ ]ע[ ]ל דינארין ונצף [ ]
 9. תמן [ ]ארה עלי יד יוסף תסעה עשר
 10. דר' אגרה נשארין נשרו כשב גדיד
 11. וקדים תסעה עשר דר' ונצף מסאמיר
 12. כמסה דר' עמל נגאר פי תשביך אלמצלה אלאגרה
 13. כמסה ועשרין דר' תמן מיוד לתיאב אלכניסה כמסה
 14. דר' ונצף כנס קנאה דאר אלחפאר תמניה דר' עמל
 15. קנאה דאר קוטיט ותגרייתהא אלי אלבחר תמניה
 16. עשר דר' מא אנפק פי דרב בית אם שארן אלמטל
 17. אלקילין שעבתין ארבעה דר' קצב אחדי עשר דר'
 18. מסאמיר דרהמין ונצף גריד דרהמין חמלהם
 19. דרהם מזרב תסעה דר' מא אנפק פי נקל
 20. תראב מן בית בן אלחלא ומן קצר אלמכארי כמסה דר'
 21. קנאדיל מן יד אלשיך תסעה דר' ונצף ורבע זוג
 22. אבואב כיבאר(!) ופרדה לטיפה ארבעה ועשרין דר'
 23. [ ]עתין כשב אסתעמלת פי אכצאץ

תרגום

משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).

Recto

 1. (1-2) .... From … Dār al- .... 

 2.  
 3. Masons, the wages ....

 4. (4-5) 12 helpers for . . . . , 3 dir. Water, 7 dir. 

 5.  
 6. (6-7) Paid for black clay, inclusive of two baskets, 8 1⁄4 dir. Paid for two fir trees, and the five 

 7.  
 8. … 2 1/2 dinars. 

 9. Paid for .... by Joseph, 19 

 10. dir. Wages of the sawyers that sawed wood, new 

 11.  and old, 19 1⁄2 dir. Nails, 

 12. 5 dir. Work of a carpenter in assembling the maẓalla, wages,

 13. (13-14) 25 dir. Paid for platforms for the clothes of the synagogue, 5 1/2 dir. Cleaning of the pipe of Dār al-Ḥaffār, 8 dir. For work

 14.  
 15. (15-16) (at the construction) of the drain pipe of Dār Quṭayṭ and its outlet at the Nile, 18 dir. Spent in the darb of the room of the mother of Shārin, the resting-place 

 16.  
 17. (called) al-Qaylayn, two branches, 4 dir. Reeds, 11 dir. 

 18. Nails, 2 1/2 dir. Palm branches, 2 dir. Their transportation, 

 19. 1 dir. A gutter, 9 dir. Spent for removal

 20. of garbage from the room of b. al-Ḥallāʾ and from the qaṣr of al-Mukārī, 5 dir. 

 21. Candlesticks, by al-Shaykh, 9 3⁄4. A pair of

 22. big doors and a single, exquisite one, 24 dir. 

 23. . . . . wood, used in the apartments . …

 

T-S K21.98 1v

1v

Verso

 1. [תלתה] דר' פי כל שהר - ען [סתה שהור]
 2. ונצף תסעה עשר דר' ונצף - אכלא כמסה שהור ונצף
 3. דאר אלברקי ברבאעי פי כל שהר ען תמניה שהור
 4. דינארין - אכלא ארבעה שהור -
 5. דאר אלאזרק ואלמכנין(!) ואלדוכאנין
 6. ביד מחסן בתמניה דר' פי כל שהר - ען סבעה שהור
 7. סתה וכמסין דר' ובקייה אלאגרה ענד אלסאכן
 8. בית אלצירפי בתלתה דר' פי כל שהר ען סנה כאמלה
 9. סתה ותלתין דר' אלבית אלכביר //בסתה דר' פי כל שהר
 10. ען תסעה שהור ארבעה וכמסין דר' ואלבקייה ענד אלסאכן
 11. אלבית אלצגיר בתלתה דר' פי כל שהר - ען סבעה שהור
 12. ונצף אתנין ועשרין דר' ונצף - אכלא ארבעה שהור ונצף
 13. אלכוץ ען שהר ונצף ארבעה דר' אכלא בקייה אלסנה
 14. מכזן חמוד בארבעה דר' כל שהר ען סנה כאמלה
 15. תמניה וארבעין דר'
 16. דוכאן אלמגאזלי מע אלמכזן אלצגיר בכמסה דר' פי כל שהר
 17. ען סנה כאמלה סתין דר'
 18. דוכאן אלאסכאף(!) בארבעה דר' פי כל שהר -
 19. ען סנה כאמלה [תמאניה וארב]עין דר'
 20. דאר בן חסן אל[צבאג

Verso

 1. (1-2) 3 dir. a month, for 6 1⁄2 months, 19 1⁄2 dir. Empty 5 1⁄2 months. 

 2.  
 3. Dār al-Barqī, (rented) for 1 rubāʿī a month, for 8 months

 4. 2 dinars. Empty 4 months.

 5. Dār al-Azraq, and the apartments and shops: 

 6. Paid to Muḥsin, 8 dir. a month, for 7 months, 

 7. 56 dir. The rest of the rent is still owed by the tenant. 

 8. The room of al-Ṣayrafi, for 3 dir. a month, for an entire year, 

 9.  36 dir. The large room, for 6 dir. A month, 

 10. for 9 months, 54 dir. The rest is still owed by the tenant. 

 11. (11-12) The small room, for 3 dir. a month, for 7 1⁄2 months, 22 1⁄2 dir. Empty 4 1⁄2 months. 

 12.  
 13. The apartment, for 1 1/2 months, 4 dir. Empty the rest of the year. 

 14. The storeroom of Ḥāmūd, for 4 dir. a month, for an entire year, 

 15. 48 dir. 

 16. The shop of al-Maghāzilī, together with the small storeroom, for 5 dir. a month,

 17. for an entire year, 60 dir. 

 18. The shop of al-Askāf, for 4 dir. a month, 

 19. for an entire year, 48 dir. 

 20. Dār b. Ḥasan al-Ṣabbāgh . ... 

 

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S K21.98: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.