רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: T-S K15.62

רשימה או טבלה T-S K15.62
 1. ציטוט
  Eliyahu Ashtor, History of the Jews in Egypt and Syria under the Rule of the Mamlūks‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Mossad Harav Kook, 1970), vol. 3.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • Doc. #55, p. 94
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה