רשימה או טבלה: T-S J2.63

רשימה או טבלה T-S J2.63

תגים

תיאור

Account for Nisan and Iyyar 1493 sel. ca. 1182. The usual items for accounts from Abu'l-Bayan are included in this one. There are 22 apartments and compounds listed, yielding revenue of 543 dirhams for two months. The second part of the account contains a list of ordinary expenditures which total 385.75 dirhams. A third part lists additional revenue and charges, At the same time, Ab'l-Bayan presents a further account, for two later months. The total revenue of these two additional months, a sum of 533 dirhams, is added to the balance of the former ones, then the total expenditures of the two additional months, a sum of 427.75 dirhams, is deducted, and so are his collection fees, which come to 60 dirhams. (Information from Gil, Documents, pp. 334 #83)

T-S J2.63 1v

1v

תיעתוק

משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).
 1. חסאב אבו אלביאן אלגאבי לשהרין והמא די אלקעדה
 2. ודי אלחגה דאר אלנגיד לו סכן בן אלחזן יח
 3. אלברג גח דאר אלצבאג לח בן יונה יד
 4. דאר סת גזאל יד דאר אלחיגי י גואר כניסה אלשאמיין מ
 5. דאר בן הבה מ סכן ביאן כ דאר בן פינחס מו
 6. עלו אלפנדק סו ספלה כט שרכה בן נתן ג
 7. שרכה אלשריף יד דאר עבלה ה בן עלם אלדולה יד ½
 8. דאר בן תאבת כח ואיצא ט ½ אבו מאצי ו
 9. דאר אלזית ד אלעדני ל תקמג
 10. לה בקיה כח אלבלביסי ו שירג ג רמי תראב //מן דאר אלברג// ו
 11. נגאר פי אלכניסה א ¾ עמארה סלם פי אלכניס ב
 12. רמי תראב ½ כתאב אגארה אלפנדק ללחכר ה ¼
 13. ען זית אלכניסתין לדי אלחגה יד ½ / חכר אלשהרין מו ½
 14. בן אלמעלמה ו ½ ביד אלגיב יב מן גארי דו אלקעדה
 15. חראסה כז אבו אלפכר אלצירפי לט ½ וביד תמים כה ¼

Margin:

יוצלהא ללרייס שצ

Continues:

 1. ביד אלדיאן מנשה מ ביד אלותיק ח ביד אלשיך אבו אלמחאסן
 2. ען זוגה אלשריף ואם פתוח ½ שאור ½ זית סיון ללכניסתין כא
 3. בן אבו אלנגם ו בן פינחס דינא מג ½ אבו סעד עמארה ד
 4. מן גמלה כ

b

 1. איתאם אלנשיא מן אייר כ אלגמלה שפה 3/4
 2. תגרבה קלם אלהדרת אלבאקי קנז ¼
 3. וענדה ען בקיה חסאב
 4. אלמבין שצ כו
 5. לה ביד איתאם אלנשיא נע
 6. מ דרהם קבצת מנה
 7. פי איאם אלרייס אבו זכרי
 8. אלבאקי עליה קמג ¼
 9. לה מן דלך ען גבאיה אלשהרין
 10. ס אלבאקי ענדה פג ¼
 11. וענדה ען אגרה דאר
 12. בן סאלם יו
 13. וענדה ען תצקיע מחרם וצפר סנה תמאן
 14. אלמופקאן לסיון ותמוז אתצג תקלג וען בקיה
 15. אלחסאב אלמדכור לעיל צט ¼ וען אבו אלחסן אל[ס]מסאר ט
 16. אלגמלה תרמא ¼ לה מנפק תמ3/4 גבאיה ס
 17. אלבאקי ענדה אלי סלך צפר [[קו]] ק מ [ ½ ]

Margin:

 1. ועליה מן אגרה דאר אלזית
 2. ג ½ בעד מא עמר פיהא ב ½

תרגום

T-S J2.63 1r

1r
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S J2.63: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.