רשימה או טבלה: T-S J1.32

רשימה או טבלה T-S J1.32

תגים

תיאור

Account of expenditures ca. 1200. Various expenditures, mostly on repairs, are recorded by a parnas, R. Yeshu'a. Written on both sides of a leaf, of which the verso contains the behinning of a letter, not pertaining to this topic. (Information from Gil, Documents, pp. 394 #106)

T-S J1.32 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).
 1. אלמצרוף מן יד ר ישועה מן אגרה שעבאן ורמצאן
 2. חכר וחראסה ען אגרה הד ורמי תראב
 3. שעבאן ורמצאן יד
 4. צ
 5. אפתכאך א>ל<טבאק כסוה לאמראה
 6. ג ד
 7. לטאהר אלכאדם בקיה ביד אלדיין אלמופק
 8. חסאב כאן לה מע אלדיין שצ כט
 9. ה ורבע
 10. מרמה פי בית אלדיין פי אלכניס פצל אלמטלק ען תעארף
 11. ב< ה
 12. אלשיך אלתפארת עמארה אלקנאה פי
 13. ע ורבע דאר אבן פינחס ורמי תראב
 14. וגעל כא
 15. עמארה פי דאר אבן אל
 16. [אל]מרגאני כא ורבע ותמן מעגנה טין אצלח
 17. בהא אלפנדק ב<
 18. רמי תראב מן עלי ואיצא מנהא תראב
 19. באב כניסה אלשאמיין ומן קדאם באבהא
 20. עלי יד טאהר אלשמש ה<
 21. ב<
 22. [[חכר וחראסה עלי יד]] [[ומן כרא מוצע אכר]]
 1. [[לח ]]
 2. רמי תראב מן קדאם עמארה פי דאר עלי ידה
 3. כניס אלעראק[יי]ן אבי אלמנא אלפאמי
 4. יא ורבע גבס בנא ורקאצין ה ז<
 5. ח וגדא א<
 6. חצר וטין וערצה
 7. וקפה ג< ורבע וכאלה
 8. ב

b

 1. [[בנא]] [[רקאצין]]
 2. ב [[ז<]]
 3. [[גדא]] רמי תראב וטין
 4. [[א<]] [[ה]]ג<
 5. רסם אלפור חאמי אלחארה
 6. ג ב
 7. גבס לדאר אבי אלמנא גבאיה ביד אלשיך
 8. ה< ותמן אבו אלפרג בן דניאל לב
 9. רמי תראב וטין ג<
 10. [[ח/א/מי אלח]]
 11. רמי תראב וטין ג<

Upside down

 1. [[ ]] רי

תרגום

T-S J1.32 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S J1.32: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.