רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S J1.29

מסמך משפטי T-S J1.29
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, "Three trousseaux of Jewish brides from the Fatimid period,"AJS Review 2 (Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 1977), 77–110.
  לdigital edition, digital translation, מהדורה ראה
  • pp. 107-110