רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S G2.137 + T-S AS 91.190

מסמך משפטי T-S G2.137 + T-S AS 91.190
  1. ציטוט
    Mordechai Akiva Friedman, Jewish Polygyny‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Bialik, 1986).
    לdigital edition, מהדורה ראה
    • pp. 296-299