מסמך משפטי: T-S G1.75

מסמך משפטי T-S G1.75

תגים

תיאור

Query to Avraham Maimonides.

תיעתוק

Mordechai Akiva Friedman, Jewish Polygyny‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Bialik, 1986).
  1. מא יקול הדרת יקרת צפירת תפארת מרנו ורבנו אדוננו
  2. גאוננו נגידנו נשיא אלים בתוכנו אברהם הרב המובהק הפטיש
  3. החזק הנגיד הגדול ירום הודו ויגדל כבודו פי שכץ לה זוגה
  4. פלמא קצד אלספר אלמדינה אלתי הו קאצדהא אזוג פיהא זוגה
  5. אכרי ואחצרהא אלי אלבלד אלתי זוגתה אלאולי מקימה בהא יורנו
  6. מא ילזמה פי דלך הל תטלק מנה אם לא ואן כאן צעלוך וליס
  7. מעה ולא פרוטה אחת יורנו כיף אלחילה פי דלך ושכר[ו]

תרגום