מסמך משפטי: T-S AS 164.218 + T-S NS J490

מסמך משפטי T-S AS 164.218 + T-S NS J490

תגים

תיאור

Legal document. In the hand of Hillel b. ʿEli (1066–1108). Rough draft of an agreement between spouses, detailing the conditions that the husband must obey when he takes a second wife. It is implied that the first wife is barren. Among other things, the husband undertakes to leave the female slave to his first wife when he dies. On verso there is a distinct document, also in the hand of Hillel b. ʿEli, dealing with a business partnership between Abū Isḥāq Ibrāhīm Ibn Ṭībān, Abū l-Ḥasan Yūsuf, and ʿUlla.

T-S NS J490 1r

1r

תיעתוק

Mordechai Akiva Friedman, Jewish Polygyny‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Bialik, 1986).
 1. ב[ ]ת
 2. [ ] ואן דנת ופאתי כאנת אלגאריה מעכשו להא דון [ ]
 3. //[ ]מערקתין ונצף רדא וחזה וקדם שית אכסו //אלמרה אלדי אתזוג[הא ]// אלאכרי או לא אכסו[הא ]//
 4. [ אל]מרה אלדי אתזוגהא ענהא בשי מן גמיע אלאשיא לא מן כסוה ול[א ]
 5. [ לילה ענדה]א ולילה ענד אלאכרי וסבת ענדהא וסבת ענד אלאכרי ועיד ענדהא [ועיד ענד אלאכרי ]
 6. [ את]זוגהא ואנפקת עליה שי פי כסוה או גירה דפעת להא מתל דלך ען [ ]
 7. [ ] אן [[רזקהא אלכאלק ולד יכון לנא גמיעא]] //רזקני אלכאלק מנהא ולד // כאנת אלדאר אלתי לי פי זקאק אלדכאן מ[ | ]ן מתנה ללולו[ה] מן [א]כות[הא]
 8. [ ]רהא [[ואן]] //ואנני// לא אעתרץ לביע אלדאר //אלתי לי פי זקאק אלדכאן אלמקדם דכרהא// טול אלמדה אלדי נחן מצטחבין אנא [ | וא]נא אן ואלעיאד באללה לא יבקא
 9. [ ] בתמנהא לאקים מנה מוונתנא פאן רמת טלאקהא כ[אן |עליי אן] אזן מוכרהא ען כמאלה וכאן אלחכם
 10. [ ומ]תי מא ראמת הי אלאנפצאל [ ט]לאק [ | ח]כם ביננא פי אלנדוניא וגיר דלך
 11. //[ ] ראמת הי אלא[נפ]צאל מ[ני ]//
 12. [ ] להא מ [ ]

תרגום

T-S NS J490 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S NS J490: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.