מסמך משפטי: T-S AS 156.394

מסמך משפטי T-S AS 156.394

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 1989

תיאור

Small piece from the lower part of a Palestinian-style ketubba. (Information from CUDL)

T-S AS 156.394 1r

1r

תיעתוק

Mordechai Akiva Friedman, Jewish Marriage in Palestine: a Cairo Geniza study, The ketubba texts (Tel Aviv: Tel Aviv University, Chaim Rosenberg School of Jewish Studies, 1980), vol. 2.

תרגום

T-S AS 156.394 1v

1v
  1. תנאי תורה ותנ[א]י בי[ת דין ...]
  2. פרנה מן ראש ועד [סוף ...]
  3. למגבי בין מקרק[עין ...]
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S AS 156.394: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.