רשומה קשורה ל-מסמך שלטוני: T-S AS 150.3

מסמך שלטוני T-S AS 150.3
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  Mark Cohen, "Jews in the Mamlūk Environment: The Crisis of 1442,"Bulletin of the School of Oriental and African Studies 47, no. 3 (Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 1984), 425-448.
  לdigital edition, digital translation, מהדורה ראה
  • pp. 431–34
  • pp. 431–34