רשימה או טבלה: ENA NS 75.3

רשימה או טבלה ENA NS 75.3

תגים

תיאור

Calendar. in Hebrew.

ENA NS 75.3 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 75.3 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 75.3: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain