מכתב: ENA 4100.24a

מכתב ENA 4100.24a

תגים

תיאור

Memorandum by the merchant Faraḥ b. ʿAyyāsh, it seems addressed to his agent "my master the Parnas," explaining the details of a lawsuit which the parnas is to bring against Mawhūb b. Saʿd due to the latter's failure to pay his share of the customs on a bale of caraway which was part of a partnership between Mawhūb and ʿEli b. Ḥasan(?) al-Wāsiṭī, who is somehow connected to Faraḥ (באבה פרח), in Safar 481 AH = April/May 1088 CE. Faraḥ paid his share of the customs on the bale in Tinnīs (2.75 dinars), which means that Mawhūb owes 1.375 dinars (apparently they are dividing expenses at a 2:1 ratio). Faraḥ and Abū l-ʿAlāʾ checked the ledger of the wakīl and found in it only the entry for the customs of Fustat; Abū l-ʿAlāʾ and Ṣāʿid can both testify to this. Then mentions Tripoli, Abū l-Riḍā, and the customs for a sack of starch (mikhlāt al-kathīrāʾ) and linen cloth (khaysha). Abū l-ʿAlāʾ apparently told Mawhūb to leave the 1.375 dinars in Fustat with Abū l-Khayr Ṣadaqa. Faraḥ "did not travel until I ordered Abū l-ʿAlāʾ to collect it from the wakīl." Concludes, "If you wish to see the ledger of the wakīl, go to my master the qāḍī Abū l-Qāsim. It is in his basket, and on it there is written a line in Hebrew script." ASE

ENA 4100.24a 2

2

תיעתוק

Alan Elbaum, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי] (n.p., 2024).

Verso

 1. תדכרה לפרח בן עיאש במא יטאלב בה מולי אלפרנאס
 2. למוהוב בן סעד [[בן]] באן כאן בינה ובין עאלי בן ח[ס]ן
 3. אלואסטי //באבה פרח// עדל כרויא בתאריך צפר סנה אחד ותמאנין //واربعمائة//
 4. וזנה גרוי ארבע מאיה תמאנין ווזן פרח אלמקדם דכרה
 5. מא כאן עליה בתנייס מכסה והו דינארין ונצף ורבע
 6. יכון עלי מוהוב אלמקדם דכרה דינאר ואחד ורבע ותמן 
 7. יקבצה מולאי אלפרנאס פהו וכיל עני פמא וצל לה
 8. פקד וצל לי וקד מצית אנא ואבו אלעלא וכשפנא
 9. דפתר אלוכיל ולם יכון פיה גיר מכס מצר פקט ו . . 
 10. ואבו אלעלא וצאעד יערפו בדלך וישהדו בה והו קבץ
 11. . . . פי טראבלס עלי יד מולאי אלשיך אבו אלרצא מן דלך
 12. מכס אלמכלאה אלכתירה ותמן אלכישה ודכר אבו אלעלא
 13. באנה קאל לה [[תפ]] תקר במצר אלדינאר ורבע ותמן אלמדכור

תרגום

ENA 4100.24a 1

1

Recto

 1. בין ידי אלשיך אל(!) אבו אלכיר צדקה ידכר לה אנא
 2. ביני ובין פרח חסאב אנא אחאסבה ולם יחאסבני
 3. בשי ואבו אלכיר צדקה שאהד בדלך ולם אסאפר
 4. חתי אמרת אבו אלעלא באן יתסלמה מן אלוכיל ודכר(?)
 5. לי באני קד אנסית(?) מוהוב חקה אלי חין וצולה [ו]אנת
 6. אכבר وحسبي الله وحده ואן אשתהי יבצר דפתר
 7. אלוכיל ימצי אלי מולאי אלקאצי אבו אלקאסם פהו פי סלתה
 8. ועלי/ה/ מכתוב צטר עבראני
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 4100.24a: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain