מסמך משפטי: ENA NS 54.19

מסמך משפטי ENA NS 54.19

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2017

תיאור

Marriage contract (ketubba). Location: Wādī al-Sirr (ואדי אלסר), Yemen. Dated: Shevat 2005 Seleucid = January/February 1694 CE. Groom: Dā'ūd b. Yosef al-Ḥamāmī (or al-Ḥammāmī) al-Ḥaḍrī. Bride: Simḥa, a virgin. One witness signature is preserved: Shemarya b. Yosef b. Shalom.

ENA NS 54.19 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 54.19 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 54.19: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain