מסמך משפטי: ENA NS 50.2

מסמך משפטי ENA NS 50.2

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2017

תיאור

Marriage contract (ketubba). Location: Yūd ʿImrān on Bīr al-Ḥā'it, Yemen. Dated: 4 Nisan 2151 Seleucid = 7 April 1840 CE. Groom: Hārūn b. Sālim al-Thalā'ī(?). Bride: Saʿda bt. Sālim Ḥoṭer al-Kohen, a widow.

ENA NS 50.2 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 50.2 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 50.2: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain