מסמך משפטי: ENA NS 20.2

מסמך משפטי ENA NS 20.2

תגים

תיאור

Notes from a lesson given by Maimonides. There is a fingerprint. See analysis and edition in Friedman, "Notes by a Disciple in Maimonides' Academy Pertaining to Beliefs and Concepts and Halakha" [Hebrew], Tarbiz (1993), p. 570f.

ENA NS 20.2 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA NS 20.2 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 20.2: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain