מסמך משפטי: ENA NS 16.18

מסמך משפטי ENA NS 16.18

תגים

תיאור

.Marriage document. Minute fragment, damaged and creased from a ketubah. Only a few words from the dowry list are preserved. Judeo-Arabic. AA. Needs preservation.

ENA NS 16.18 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA NS 16.18 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 16.18: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain