מסמך משפטי: ENA 3809.1

מסמך משפטי ENA 3809.1

תגים

תיאור

Marriage document. Minute fragment. On recto only a few letters have survived, but they are clearly from the top of a ketubah. On verso few words in Judeo-Arabic, in a different hand, probably from a legal document connected to the same couple. We find such legal documents, written after a marital dispute or divorce, on the verso of some ketubahs (e.g TS 24.15 + TS 20.62, which contains two legal documents on the verso) Hebrew, Aramaic, Judeo-Arabic. AA

ENA 3809.1 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 3809.1 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3809.1: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)