מסמך משפטי: ENA 3655.8

מסמך משפטי ENA 3655.8

תגים

תיאור

Marriage document. Damaged and creased document. Contains list of items, commonly found in dowry lists included or attached to a ketubah. Here, not as usual, we find them with no prices for each item, so the actual value was combined into one sum. The additional mohar (marriage gift) was 40 dinars. 11 Century. Judeo-Arabic. AA

ENA 3655.8 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 3655.8 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3655.8: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain