מסמך משפטי: ENA 3306.4

מסמך משפטי ENA 3306.4

תגים

תיאור

Marriage document. An upper part of an ornamented ketubah, from Cairo, Friday, 14th of Adar Sheni (according to the calendar 14th is Saturday, Passover evening). The marriage gift is 600 Gold (dinars). The groom is Shlomo Francis and the bride Gracia. Hebrew and Aramaic. AA

ENA 3306.4 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA 3306.4 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3306.4: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain