מסמך משפטי: MS 8254, fol. 8.2

מסמך משפטי MS 8254, fol. 8.2

תגים

תיאור

Maimonides, responsa