מסמך משפטי: MS 8254, fol. 8.1

מסמך משפטי MS 8254, fol. 8.1

תגים

תיאור

Maimonides, responsa