רשימה או טבלה: ENA NS 7.5

רשימה או טבלה ENA NS 7.5

תגים

תיאור

Account in Judaeo-Arabic.

ENA NS 7.5 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 7.5 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 7.5: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain