רשומה קשורה ל-טקסט ספרותי: T-S Ar.6.4

טקסט ספרותי T-S Ar.6.4
  1. ציטוט
    Eliyahu Ashtor, History of the Jews in Egypt and Syria under the Rule of the Mamlūks‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Mossad Harav Kook, 1970), vol. 3.
    לdigital edition, מהדורה ראה
    • Doc. #14, pp. 19-20