רשימה או טבלה: T-S Ar.6.3

רשימה או טבלה T-S Ar.6.3

תגים

תיאור

Account of the Qodesh: building expenditures, ca. 1040. Written by Yefet b. David b. Shekhanya, listing a series of items connected with the reconstruction work of that period. Clay and gypsum are being prepared for plastering. The removal of debris of ruined buildings also figures here, old pillars and an old pipe being demolished and old ceilings uncovered. The wall, apparently of the synagogue, is still under construction. (Information from Gil, Documents, pp. 185 #17)

T-S Ar.6.3 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).
 1. מנקל אתוראב(!) אול דפעה עשרה דר מנקל אלתוראב תאני דפעה תסעה דר`
 2. וביד יוסף אלרקאץ ען עמלה כמסה איאם סיתה` עשר` דר` ורבע מנהא
 3. דרהמין ונצף` ען אכו אלפרג` ותמן מא אוסתמעל(!) פי אלטין תלתה` דר`
 4. ותמן קופתין וקצריה דרהמין` ותמן` וביד בן אלזמן תמן גבס ומא וחבאל
 5. אצלח בהא אלדרוב תלתה` דר` וכירא בן אלזמן //עמל מע אלבנא// יומין מע תמן מא סיתה` דר`
 6. וכירא בן אלזמן עמל יומין ונצף פי כשף אלסקוף סיתה` דר` ורבע`
 7. ותמן קימה אלחבל לשת אלדעאים דרהמין` ונצף וחק הד אלקנאה דרהם ונצף
 8. וכירא בן אלזמן יומין אלנצף מן טבת כמסה` דר` ונצף` ותמן משאקה דרהם` ורבע`
 9. וביד סידי אלחבר איידה אללה ארבעה` דר` ונצף` וענדה דרהמין ונצף מן אלשמעה
 10. [א]גרה כוץ דאוד פי שואל אכרג מנהא ארבעה דר` אגרה כתב אגארה
 11. לברכאת אלבנא ותלתה דר` תמן מיוד יסתעמל פי אלקודש ללגפץ
 12. ולנקל אלתוראב תלת דפעה תסעה` דר` וביד הלאל אלפרוס לצאחב אלדעאים סיתה` דר`
 13. וביד סידי אבן אסחאק סבעה` ועשרין` דר` ונצף`
 14. ומא אמפק פי תדעים אלחיט תמן כמסה עשר עמוד ואחד` ותלתין` דר`
 15. ותמן ארבעה אחמאל גבס וחמלהא כמסה` דר`
 16. ותמן סבעה פרוש כמסה` דר` ונצף` וכירא רקאצין יום ורקאץ יום
 17. סבעה` ונצף` ורבע`

תרגום

משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).

Recto

 1. Removal of garbage, the first time, 10 dir. Removal of garbage, the second time, 9 dir. 

 2. Paid to Joseph, the helper, for his work of 5 days, 16 1⁄4 dir. Of it, 

 3. 2 1⁄2 dir. from Abūʾl-Faraj. Paid for water used with the clay, 3 dir. 

 4. Paid for two baskets and a jar, 2 1/8 dir. Paid to b. al-Zamin for gypsum, water, and ropes 

 5. for the repairs of the lanes, 3 dir. The wages of b. al-Zamin, who worked with the mason, 2 days, together with the sum paid for water, 6 dir. 

 6. The wages of b. al-Zamin for his work of 2 1/2 days at uncovering the ceilings, 6 ¼ dir. 

 7. The sum paid for the rope for the clearing of the props, 2 1⁄2 dir. Due for the demolition of the pipe, 1 1⁄2 dir. 

 8. The wages of b. al-Zamin for 2 days in the middle of Teveth, 5 1⁄2 dir. Paid for oakum, 1 1⁄4 dir. 

 9. Paid to my Lord al-Hāvēr, may God support him, 4 1/2, dir. He also holds 2 1⁄2 dir. for candles. 

 10. From the rent of the apartment of Daʾūd for Shawwāl 4 dir. were spent as fees for deeds of lease 2

 11. to Barakāt al-Bannāʾ and 3 dir. paid for litters to be used in the qōdesh  

 12. to shake 

 13. and remove the earth, three times, 9 dir. Paid to Hilāl al-Parnās for the owner of the props,4 6 dir. 

 14. Paid to my Lord, Ibn Isḥāq, 27 1/2 dir. 

 15. Paid for 4 ḥimls of gypsum and their transportation, 5 dir. 

 16. Paid for 7 rugs, 5 1/2 dir. Wages of two helpers for one day, and one helper for one day, 

 17. 7 3⁄4 (dir.). 

 18. Wages of the plasterer, inclusive of his meal, for two days, 17 dir. 

 

T-S Ar.6.3 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S Ar.6.3: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.