רשימה או טבלה: ENA NS 7.79

רשימה או טבלה ENA NS 7.79

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2017

תיאור

Recto: Accounts in Arabic script. Verso: Lists of household items in Judaeo-Arabic. No values given. There are separate lists for garments (... mukhmal; niṣfiyya jadīda; thawb; ʿamāmatayn) and for utensils/furnishings (ṭāsa; kursiyy; ibrīq).

ENA NS 7.79 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 7.79 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 7.79: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain