רשימה או טבלה: ENA NS 54.3

רשימה או טבלה ENA NS 54.3

תגים

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic in a late hand from the 16th-19th centuries. The names of many Muslim economic actors are listed and accompanied with alphanumerical figures, namely: Ramaẓān ben Abd Raḥman, Aḥmed ben Khalil, Muḥammad Azb'ani. On the verso this listing format continues with the names Muḥammad Jalīl (perhaps Celil in Turkish), Naṣr [e-]Din, and other individuals. MCD.

ENA NS 54.3 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 54.3 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 54.3: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain