רשימה או טבלה: T-S Ar.54.61

רשימה או טבלה T-S Ar.54.61

תגים

תיאור

Account of a partnership. Dated: Sivan 1529 Seleucid = May/June 1219 CE. Fragment of a leaf on which the accounting for the apartment of Ibrāhīm Ibn al-Shāʿir is presereved. The apartment is in the compound named after Menashshe (b. Yosef, the judge). Ibrahim b. al-Dayyan, mentioned in our documents of this period, is perhaps the son of the judge who lives in the apartment, half of which belongs to the qodesh. The compound is elsewhere described as sharikat al-Dayyan R. Menashshe. (Information from Gil, Documents, pp. 422 #125)

T-S Ar.54.61 1v

1v

תיעתוק

משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).
  1. עלא בית מא אגר מו
  2. סיון אתקכט סכן אברהים בן אלשאער פי דאר חבס ר מנשה
  3. אלמקבוץ מנה ללגמלה ביד אבו אלמגד מ ורמי תראב ז
  4. ואצלאח אקפאל ג וצאחב רבע ב וביד אלשמש פ
  5. אלגמלה ען י אשהר אכרהא יח אדר אתקל
  6. קנ
  7. וביד אלנצראני אלגאבי ל ואיצא כח ורבע
  8. אלגמלה נח ורבע
  9. עליה מן ניסן אלי אכר מרחשון נאיבנא עה

תרגום

תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S Ar.54.61: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.