רשימה או טבלה: ENA 3585.2

רשימה או טבלה ENA 3585.2

תגים

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic. Concerning primarily the trade in pepper (filfil). Dating: Perhaps 12th or 13th century. Each page is crossed out with a vertical line. It seems the pepper was processed in Fustat (expenses are listed for gharbala/sieving and packing in khaysh/canvas), then sent to Rashīd and thence to Alexandria for export. Traders mentioned include Ibn ʿImmanuel and Maymūn. A sum of ~184 dinars is cited at the end; it seems that Maymūn is responsible for ~30 dinars of that. MCD. ASE.

ENA 3585.2 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 3585.2 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3585.2: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)