רשימה או טבלה: ENA 2592.12

רשימה או טבלה ENA 2592.12

תיאור

List of the members of "the house of al-Kohen [...]." On recto there are also a few lines of accounting in Arabic script and Greek/Coptic numerals.

ENA 2592.12 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA 2592.12 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 2592.12: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain