רשימה או טבלה: ENA NS 8.6

רשימה או טבלה ENA NS 8.6

תגים

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic. Late. Mentions various names and the word 'Istanbuli.'

ENA NS 8.6 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 8.6 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 8.6: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain