מסמך שלטוני: ENA NS 71.12

מסמך שלטוני ENA NS 71.12

תגים

תיאור

Tax receipt, Fatimid, from the archive of Abū l-Ḥasan b. Wahab with a registration mark "al-ḥamdu lil-lāh ʿalā niʿamih" dated 25 dhū l-ḥijja 403. On the verso, fragment of the top left-hand margin of a petition

ENA NS 71.12 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 71.12 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 71.12: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain