רשימה או טבלה: ENA NS 59.13

רשימה או טבלה ENA NS 59.13

תגים

תיאור

Accounts in Hebrew script. Late.

ENA NS 59.13 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 59.13 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 59.13: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain