רשימה או טבלה: ENA NS 52.7

רשימה או טבלה ENA NS 52.7

תגים

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic.

ENA NS 52.7 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 52.7 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 52.7: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain