רשימה או טבלה: ENA NS 50.6

רשימה או טבלה ENA NS 50.6

תגים

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic and in Arabic script. Dating: 12th century. Featuring Abū ʿAlī Yeḥezqel Al-Dimyāṭī, the brother of Ḥalfon b. Netanel, as well as Khalaf al-ʿAdanī.

ENA NS 50.6 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 50.6 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 50.6: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain