רשימה או טבלה: ENA NS 48.5

רשימה או טבלה ENA NS 48.5

תגים

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic. For pepper, lac, etc., bought and sold in Fustat (the two sides are headed by מערפה שרא אלרחל and שרח מא אשתרי מן מצר . . .). There is a note from Goitein: "quoted, but not included in India Book." The handwriting does appear to be that of one of the known India traders. The name Yaḥyā may appear on verso.

ENA NS 48.5 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 48.5 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 48.5: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain