רשימה או טבלה: ENA NS 39.20

רשימה או טבלה ENA NS 39.20

תגים

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic.

ENA NS 39.20 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 39.20 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 39.20: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain