מסמך משפטי: ENA NS 36.7

מסמך משפטי ENA NS 36.7

תגים

תיאור

Legal document. In Judaeo-Arabic. Dating: Late, probably 18th or 19th century. Stating the amount of money to be paid to al-Khwāja Eliyyahu Lanyado.

ENA NS 36.7 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 36.7 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 36.7: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain